Pozycjonowanie zasobów Kandydata w procesach zmian zawodowych

Zmienne czasy mają to do siebie, że tworzą nową rzeczywistość, która z dnia na dzień może przybierać nową odsłonę. 

Co prawda od lat mawiało się głośno o wzrastającej roli kompetencji miękkich, lecz na koniec dnia niejednokrotnie w procesach selekcji i rekrutacji Kandydatów i tak twarde fakty brały górą. Od pewnego czasu jednak widać dużą zmianę i jak potwierdza historia – nagłe zwroty akcji często utrwalają nowe trendy na dobre.

O czym warto dziś pamiętać będą uczestnikiem ryku otwartym na zmiany zawodowe?

Chciałabym przedstawić zakres kompetencji opisanych w raporcie Future of Jobs World Economic Forum (link na końcu artykułu), które do roku 2022 będą zyskiwały na atrakcyjności i będą wpływały na kształtowanie się pozycji Kandydata.

Na jakie zatem umiejętności miękkie stawiać będzie rynek do 2022 roku?

1.     Otwartość na innowacje

2.     Umiejętności analityczne i ocena technologiczna

3.     Strategie uczenia się #lifelonglearning

4.     Kreatywność i inicjatywa w działaniu

5.     Otwartość i wyczucie technologii w działaniu

6.     Umiejętność myślenia krytycznego

7.     Umiejętność rozwiązywania problemów

8.     Umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań

9.     Przywództwo i wrażliwość społeczna

10.  Empatia i inteligencja emocjonalna

Co zatem „traci” w zakresie kompetencji dotychczas poszukiwanych?

1.     Wytrzymałość i precyzja (jednokierunkowość)

2.     Zdolności werbalne, słuchowe i przestrzenne

3.     Zarządzanie zasobami finansowymi

4.     Usługi instalacji i konserwacji technologii

5.     Zdolności umiejętnego czytania, pisania, słuchania

6.     Zarządzanie kadrami (twardy HR)

7.     Kontrola jakości i bezpieczeństwa

8.     Zarządzanie czasem

9.     Umiejętności komunikacyjne wzrokowe i retoryczne

10.  Monitorowanie i kontrola systemów

Podsumowując chciałabym przypomnieć i podkreślić, iż każdy powinien rozpoznawać i rozwijać swoje kompetencje w procesach zmian wewnętrznych (job-crafting) jak i zewnętrznych (re-skilling/ up- skilling).

Budowanie atrakcyjności Kandydata na rynku powinno zawsze zacząć się od uświadomienia sobie swych zasobów i sprecyzowania indywidualnego rozwoju drogi zawodowej zgodnej z naszymi cechami osobowościowymi, zasobami i umiejętnościami miękkimi i twardymi.

Raport Future of Jobs World Economic Forum: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

Skontaktuj się ze mną!

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak pracuję? Jak wygląda w praktyce praca ze mną? Lub chcesz zwyczajnie porozmawiać to zapraszam cię do kontaktu.

Scroll to Top