Czy nowe metody zatrudniania są odpowiedzią na transformację rynku pracy?

Mieszane zatrudnienie (Blended Workforce) to trend, o którym coraz głośniej mówi się w kontekście transformacji rynku pracy.

Dziś nie chodzi już tylko o dopasowanie, lecz o przebudowę struktur, przemodelowanie schematów, a przede wszystkim o zmianę w mentalności dotyczącej zatrudniania, rozwoju i zamykania współpracy z pracownikami. Przechodzimy z modelu zatrudnienia stałego, mierzonego liczbą wypracowanych godzin i pełnionych funkcji na model pracy opartej o wynik, którego nadrzędną cechą staje się efektywność.

Oczywiście nie dotyczy to wszystkich stanowisk, lecz warto się temu przyjrzeć i zastanowić, jak dziś planować budowanie zespołów. I czy praca projektowa, zatrudnienie projektowe – hasła, które coraz powszechniej pojawiały się w raportach czy w publikacjach HR’owych mogą być dziś szansą na stabilny rozwój przedsiębiorstwa?

Co oznacza mieszane zatrudnienie?

Jest to model łączący zatrudnianie pracowników na różnych umowach w jednej strukturze: stałych pracowników pełnoetatowych, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, czasem pracowników tymczasowych i pracowników typu Interim Executive/Manager/Expert i/lub freelancerów. To model oparty o wysokie zróżnicowanie osobowe, który zapewnia pracodawcy lepsze dopasowanie zadań do poszczególnych stanowisk, optymalizację czasu pracy, jak również wyższą efektywność kosztową.

Co jeszcze może być korzyścią zatrudniania mieszanego?

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Żyjemy w czasach, w których nastawieni jesteśmy na ciągłą naukę i elastyczne dopasowywanie się z naszymi kompetencjami do nowych środowisk, technologii, metod pracy czy systemów. Filozofia Life-Long Learning staje się drugą po Work-Life Balance koncepcją budowania kultury w organizacjach. Poprzez zróżnicowanie zatrudnienia mamy większą szansę uczyć się i wymieniać wiedzą z ekspertami/praktykami z danej dziedziny, poszerzać perspektywę i szukać nowych rozwiązań na bieżące wyzwania.

Nowoczesne firmy od lat budują zróżnicowane zespoły, których celem jest inspirowanie się i uzupełnianie w ludzkiej odmienności (wiekowej, kompetencyjnej, geograficznej). Dziś ten trend także sukcesywnie przenika do strategii zatrudniania i rozwoju struktur.

O czym warto pamiętać rozważając zatrudnienie mieszane?

By zmiana w strategii przyniosła pożądany efekt powinna być zaplanowana, metodycznie wdrożona i precyzyjnie monitorowana. Te trzy elementy mogą znacząco wpływać na zwiększenie efektywności, która powinna mieć charakter długofalowy i ekonomiczny. Zadbajmy o to by pracownicy, których zatrudniamy wnosili do organizacji to, co pozostanie w strukturze na dłużej: wiedzę, praktykę i zwinność operacyjną, której dziś szeroko pożądamy.

Otwórzmy się na rzetelne doświadczenia i wypracowaną dojrzałość biznesową, cechy, które wnosi między innymi zatrudnianie pracowników Interim Executives, na strategiczne stanowiska tak bardzo niezbędne w czasach transformacji.

A jak Ty dziś planujesz budować swoje zespoły?

Skontaktuj się ze mną!

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak pracuję? Jak wygląda w praktyce praca ze mną? Lub chcesz zwyczajnie porozmawiać to zapraszam cię do kontaktu.

Scroll to Top